Natječaj za nastavnika/cu engleskog i španjolskog jezika

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17), ravnateljica I. gimnazije Zagreb, Avenija Dubrovnik 36, Zagreb, raspisuje:   NATJEČAJ za radno mjesto   Nastavnik/ca engleskog i španjolskog jezika –na neodređeno, nepuno radno vrijeme (15 sati nastave, ukupno 29 sati Opširnije

Odluka o poništenju natječaja za nastavnika/cu engleskog i španjolskog jezika

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17) i članka 56. Statuta I. gimnazije (pročišćeni tekst) od 26. travnja 2016. godine (KLASA: 012-03/16-01/01; URBROJ: 251-84-16-02) ravnateljica I. gimnazije donosi   O D L U K U o poništenju natječaja za radno Opširnije

Natječaj za stručnog suradnika/cu – socijalni pedagog/ica

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17), ravnateljica I. gimnazije Zagreb, Avenija Dubrovnik 36, Zagreb, raspisuje:   NATJEČAJ za radno mjesto   Stručni suradnik/ca-socijalni pedagog/ica -na određeno, puno radno vrijeme – do povratka odsutne radnice s rodiljnog dopusta Opširnije

Natječaj za radno mjesto nastavnika/ce biologije

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17), ravnateljica I. gimnazije Zagreb, Avenija Dubrovnik 36, Zagreb, raspisuje:   NATJEČAJ za radno mjesto   Nastavnika/ce biologije -na određeno, puno radno vrijeme – do povratka odsutne radnice s rodiljnog dopusta – Opširnije